Ten samý? Týž!

Slyšeli a četli jste to jistě už mnohokrát. Řešíme ten samý problém jako vy,  mluvíme o tom samém jako oni... Těžko říct, proč pomalu zapomínáme na krásné zájmeno týž. Vždyť jazyk je líný a zájmenem týž ušetří celé jedno slovo. Možná zakopaný pes spočívá v určité složitosti skloňování. Je to však jen zdánlivá složitost.

Zájmeno týž se skloňuje podle vzoru mladý. Většinou stačí přidat ž.

Je to (mla - dá + ž) táž melodie, kterou zpívával dědeček.
Neobejdeme se bez (mla - dého + ž) téhož zařízení, které užíváte i vy.
Setkáváme se stále s (mla - dými + ž) týmiž problémy.
Dozvídáme se od vás o (mla - dých + ž) týchž zkušenostech, jež máme i my.

 

V některých tvarech ženského rodu přidáme že.

Celý život se věnoval (mla - dé + že) téže výtvarné technice.

 

Nezapomeňte: Dělají-li dva totéž, memusí to být vždycky to samé!