Přístavek a interpunkce

Přístavek se hodí k zhutnění, zpřehlednění textu. Máme-li dvě věty, můžeme obsah jedné z nich vyjádřit přístavkem vloženým do věty druhé.

 

Příklad:

Český Krumlov se skoro neustále doslova hemží japonskými turisty. Český Krumlov je významnou památkou UNESCO.

Český Krumlov, významná památka UNESCO, se skoro neustále doslova hemží japonskými turisty.

 

Přístavek je vlastně totéž, co rozvíjený člen, řečeno jinými slovy. Tedy: Český Krumlov = významná památka UNESCO.

 

Někdy je přístavek doplněn výrazem tj., tedy, např., tzn....

 

Přišli všichni, tedy chlapci i dívky.

 

Přístavek se v textu odděluje čárkou nebo čárkami, stojí-li uvnitř věty.