Ji, nebo jí, svoji, nebo svojí?

     Možná si někdy nejste jisti, jakou samohlásku psát v osobních a přivlastňovacích zájmenech. Existuje jednoduchá pomůcka. Člověk si nemusí pamatovat tvary v jednotlivých pádech. Snadno si může ověřit správnou podobu  pomocí zájmena ta.

 
 
Něco ti o ní (té) řeknu.
Nikdy jii (tu) nezastihl.
S ní (tou) ještě nemluvil.
Navštívil svoji (tu) babičku.
Mluvil o svojí (té) sousedce.
Svojí (tou) kondicí si byl jist.